Menu
Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi


Mesafeli Satış Koşulları


İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul veEsasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlariçin sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddelerhalinde aşağıdaki gibidir.


MADDE 1 – KONU


İşbu sözleşmenin konusu,SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatıbelirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı TüketicilerinKorunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve UsulleriHakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerininkapsamaktadır.


MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİMADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak alışveriş sitesine üye olankişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNBİLGİLERİ


Malın / Ürünün / Hizmetin türü,miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişinsonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER


4.1 - ALICI, Madde 3'tebelirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatıve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibiolduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler,yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşimyerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya dahaönce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.


4.3 - Sözleşme konusu ürün,ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Hacı Hüseyin Öztürk ve Ortağı  sorumlu tutulamaz.


4.4 - Hacı Hüseyin Öztürk ve Ortağı , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nıntercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünbedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,  ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.6- Ürünün tesliminden sonraALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ileilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini  ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde  iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


4.7- Mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti,ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten vedefaten ödenir.


4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garantişartları içinde gerekli onarımın yapılması için Hacı Hüseyin Öztürk ve Ortağı  iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri  tarafından karşılanacaktır.


4.9- işbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp iletişim kanallarını kullanarak faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.


 


MADDE 5 - CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu ürününkendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) güniçinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Hacı Hüseyin Öztürk ve Ortağı  iletişimkanallarına faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürününilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkınkullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün {_firma_adi_} iletişimadreslerine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile faturaaslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içindeürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sairyasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürününkargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek vetalepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarakkişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.


Ödemenin kredi kartı veya benzeribir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında vehukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptaledilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisinebildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.


işbu sözleşmenin uygulanmasında,Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici HakemHeyetleri ile yerleşim yerindekiTüketici Mahkemeleri yetkilidir.


Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.


Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Güvenlik Koşulları sayfamızdan erişebilirsiniz.
Notice: Undefined variable: response in /home/medicidy/public_html/index.php on line 31